Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich - Biuletyn Informacji Publicznej

Ostatnie zmiany:

Dyrekcja

aktualizacja 01.09.2015

Dyrektor – Elżbieta Sadowska

Dyżury dla rodziców


Z-ca dyrektora – Krzysztof Dybel

Dyżury dla rodziców